Tjänster till företag


Vi har lång erfarenhet från företagshälsovård och kan hjälpa ditt företag både individuellt och i grupp. Vanliga problem på individnivå är stressymtom, utmattning, depression, sömnproblem, ångest etc. 

  • Individuellt - kartläggning av problematik och därefter tar vi fram en lämplig åtgärdsplan. Vanligt är att företaget står för 5-10 samtal men det beror också på grundproblematiken och det är företaget själv som bestämmer antal ggr man väljer att bekosta. 
  • Grupp - vi erbjuder anpassade föreläsningar och kan också jobba med olika gruppbehandlingar eller aktiviteter beroende på önskemål från ditt företag. 

Vid intresse så ta kontakt - till kontaktformulären