Kbt allmänt


Vad är kbt och vad kan Kbt-verkstan erbjuda för terapi?

Kbt står för kognitiv beteendeterapi. Inom kbt jobbar vi med att:

  • Kartlägga tankar och beteenden som skapar problem i din vardag
  • Sätta upp mål som är rimliga att uppnå
  • Kartlägga problem och undersöka vilka förändringar som behöver göras
  • Testa andra beteenden än de som vi vanligtvis använder oss av och som ger oss problem i vardagen
  • Hitta alternativa tolkningar och acceptans av negativa tankar som ofta skapar problem genom att de ger oss ökad oro och ångest  • Kbt-verkstan kan erbjuda både privatpersoner och företag kbt-terapi bl.a. inom områdena: sömnproblem, depression, ångestproblematik, stresshantering, livsstilsförändringar, krishantering, spelberoende.

    Vanligt är att man kan ha flertal problemområden men då riktar man in sig på att jobba med det området som känns mest aktuellt att lösa. Jobbar man med ett område så kan det ge ringar på vattnet och man kan hitta lösningar på andra problemområden också.