Vad står kbt för.pdf
Vad står kbt för? I kbt-behandling gör man så här


Kbt-verkstan kan erbjuda både privatpersoner och företag kbt-terapi bl.a. inom områdena: sömnproblem, depression, ångestproblematik, stresshantering, livsstilsförändringar, krishantering, spelberoende.

Vanligt är att man kan ha flertal problemområden men då riktar man in sig på att jobba med det området som känns mest aktuellt att lösa. Jobbar man med ett område så kan det ge ringar på vattnet och man kan hitta lösningar på andra problemområden också!