Lite info om Kattis

Jag som startat Kbt-verkstan heter Kattis Eriksson och öppnade samtalsmottagningen i september 2014. Sedan 2015 driver jag den tillsammans med min kollega Rita Fredin Larsson. 

Jag har jobbat som kbt- terapeut sedan 2011. Är i botten leg. sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska, har en steg-1 psykoterapiutbildning inom kbt (kognitiv beteendeterapi), diplomerad mindfulnesscoach. Har en hel del andra kurser i bagaget såsom MI-utbildning, diabetsvård 7,5 hp, Fysisk aktivitet och hälsa 7,5 hp, FACT-utbildning - Funktionell ACT ht -16, Kost- och livsstilsrådgivare -19.  

Kost och livsstil är ett stort intresseområde.

Under jan-sept 2020 så gick jag i en utbildning i "Funktionsmedicin för legitimerad vårdpersonal" och jag blev klar med FMVU kost- och hälsocoachutbildning juni 2021.  Erbjuder tjänster i mitt systerföretag Funktionshälsan ENO AB inom kost- och livsstilsrådgivning. Samma lokaler men lite andra tjänster. Läs mer på Funktionshälsans hemsida.


Jag är också yogalärare i MediYoga och instruktör i MIMY (MediYoga och mindfulness interagerar i varandra). Avslutade juni 2018 min yogalärarutbildning i MediYoga. MediYoga är den form av medicinsk yoga som svensk hälso- och sjukvård tagit in i både primärvård och slutenvård och man ser goda effekter på bl.a. ryggsmärta, högt blodtryck, stress etc.

Just nu så går jag en utbildning i Hormonyyoga hos Ellen Engvall som blir klar i augusti 2021. Kurser kommer erbjudas framöver på Funktionshälsan online

För närvarande (2021) erbjuder jag tider efter överenskommelse. Erbjuder både individuella terapier, gruppverksamhet och företagslösningar efter önskemål. 


Är underleverantör till BRC Utvecklingspartner som levererar företagshälsovård och är 1-2 dagar/vecka på Stålhälsan i Ovako /Hofors samt tar en del företagskunder från BRC i Ludvika/Smedjebackenområdet.


Handledning

Jag går i handledning hos Rita Fredin Larsson som är leg. psykoterapeut. 


Mer om min bakgrund


Jag började jobba som sjuksköterska inom slutenvården på Falu Lasarett 1996 och har sedan dess jobbat på flertal olika arbetsplatser i Landstinget Dalarna. Sedan 2003 har jag jobbat i primärvården på 2 olika vårdcentraler i Borlänge. Under ett par års tid jobbade jag delvis med motiverande samtal och livsstilsförändringar till patienter med främst övervikt och som var i riskzon för att drabbas av diabetes, hjärt-kärlsjukdom mm. Det jag såg då, var att de personer som kom till mig ofta hade en djupare problematik av något slag än att de t.ex. åt för mycket eller motionerade för lite (ex stress, oro, nedstämdhet etc).

Detta ledde mig till att påbörja en steg-1 psykoterapiutbildning inom kbt (kognitiv beteendeterapi) mellan 2009-2011.
Sedan starten av Kbt-verkstan 2014 har jag jobbat deltid bl.a. som sjuksköterska i Oslo på olika sjukhem, Adventum behandlingshem för barn och ungdomar, Borlänge Hemsjukvård och sist på Säters Sjukhus inom akutpsykiatrisk vård mars-augusti 2016.
Fr.o.m. 2016 jobbar jag på heltid med Kbt-verkstans tjänster.


Värderingar


Jag har egna erfarenheter av psykisk ohälsa bl.a. depression, levt i ett missbruksförhållande. Kort sagt varit med om en hel del svåra omständigheter i mitt liv vilket har format mig mycket. Tror det har gett mig en viss ödmjukhet till svårigheter hos andra människor samt en lyhördhet för deras problematik och att jag kan förstå hur det är att vara i obalans. Jag försöker alltid se hela människan som jag har framför mig - både det som är bra och dåligt.


Hantverk


Jag har också ett stort intresse för hantverk, bl.a. smide och keramik. Har en egen smidesverkstad som jag planerar att börja använda mer men just nu finns ingen tid över för den. Vill även att keramikverkstan ska komma igång men det blir på längre sikt. Jag pysslar med allt möjligt hantverk och det kommer att synas framöver i Kbt-verkstans lokaler.

Därav namnet Kbt-verkstan - kbt-terapi och hantverk i samma företag!