stress info.pdf

Stress 

I dagens samhälle talas det nästan dagligen om stress i olika sammanhang - människor lider av stress, personer "går i väggen" eller blir utbrända, stress i arbetslivet, stressjukdomar och kostnader för företag och samhälle i stort. 

 Att hantera stress är viktigt för att bibehålla en god hälsa och för att undvika negativa konsekvenser som kan uppstå av långvarig stress. Längre ned på sidan hittar du några tips på hur du kan hantera stress.


Men vad är då stress?

Många anser att begreppet stress introducerades inom medicin- och hälsoområdet på 1930-talet av forskaren Hans Selye. Begreppet har dock sedan dess inte fått någon entydig definition. Utifrån Selyes definition av stress som "Kroppens respons på påfrestningar", så blir begreppet och dess konsekvenser högst individuellt och mångfacetterat.

Hans resultat grundade sig på studier på djur.

Han beskrev nedan modell:

1. Alarmfas: kroppen sätts i beredskap och man mobiliserar krafter för att möta ett hot eller en påfrestning.

2. Motståndsfasen: man anpassar sig till situationen. Stresshormonerna ligger fortsatt på en hög nivå. Ofta befinner sig individer i detta steg i många år.

3. Utmattningsfasen: då kroppen varit utsatt för höga stressnivåer under en lång tid och kroppens försvar successivt har brytits ned, de kroppsliga resurserna töms ut och stressymtomen kvarstår.


Det här kan vi jobba med i en stressproblematik

 • Kartlägger hur det vardagliga livet ser ut, hur mycket aktiviteter vi klämmer in egentligen varje vecka

 • Skattar mående utifrån olika situationer som vi hamnar i

 • Jobbar med t.ex. tillämpad avslappning, mindfulness, andningstekniker som en del i återhämtningsstrategier

 • Planerar in mikropauser i vardagen

 • Prioriterar - hur, när, vad etc.

 • Jobbar aktivt med negativa tankar och beteenden som vi tänker för mycket av eller för lite utav

 • Acceptansarbete är en viktig del i behandlingen. Acceptans handlar om att se något för vad det är oavsett om man gillar det eller inte. Misstolkas ofta med att man ska tycka om något.


 • Här kommer några tips på hur du själv kan hantera stress:


  1. Träna regelbundet: Regelbunden motion kan minska stress och öka ditt välbefinnande. Du behöver inte träna intensivt utan kan ta promenader, cykla eller yoga.

  2. Prioritera: Prioritera dina uppgifter och aktiviteter så att du inte blir överväldigad av allt som behöver göras. Fokusera på det som är viktigast och gör det först.

  3. Använd avslappningstekniker: Använd avslappningstekniker som djupandning, meditation eller progressiv muskelavslappning för att lugna dig själv.

  4. Sov tillräckligt: Försök att få tillräckligt med sömn, helst 7-9 timmar per natt. Sömn är viktig för att återhämta sig från stress och för att bibehålla en god hälsa.

  5. Undvik överdriven användning av koffein, alkohol och droger: Överdriven användning av koffein, alkohol och droger kan öka stressnivåerna och kan ha negativa effekter på din hälsa.

  6. Sök stöd: Prata med vänner, familj eller en professionell terapeut om dina stressnivåer och om hur du kan hantera stressen bättre.

  7. Skapa tid för avkoppling: Ta en paus från arbete och andra aktiviteter och ägna tid åt avkoppling. Det kan vara att läsa en bok, titta på en film eller umgås med vänner.

  8. Var realistisk: Var realistisk i dina förväntningar på dig själv och vad du kan göra. Ingen kan göra allt och det är okej att be om hjälp när det behövs


  Stressbehandlingen kan erbjudas både individuellt och i grupp


  Stressad, nej va då?!