stress info.pdf

Stress 

I dagens samhälle talas det nästan dagligen om stress i olika sammanhang - människor lider av stress, personer "går i väggen" eller blir utbrända, stress i arbetslivet, stressjukdomar och kostnader för företag och samhälle i stort.


Men vad är då stress?

Många anser att begreppet stress introducerades inom medicin- och hälsoområdet på 1930-talet av forskaren Hans Selye. Begreppet har dock sedan dess inte fått någon entydig definition. Utifrån Selyes definition av stress som "Kroppens respons på påfrestningar", så blir begreppet och dess konsekvenser högst individuellt och mångfacetterat.

Hans resultat grundade sig på studier på djur.

Han beskrev nedan modell:

1. Alarmfas: kroppen sätts i beredskap och man mobiliserar krafter för att möta ett hot eller en påfrestning.

2. Motståndsfasen: man anpassar sig till situationen. Stresshormonerna ligger fortsatt på en hög nivå. Ofta befinner sig individer i detta steg i många år.

3. Utmattningsfasen: då kroppen varit utsatt för höga stressnivåer under en lång tid och kroppens försvar successivt har brytits ned, de kroppsliga resurserna töms ut och stressymtomen kvarstår.


Det här kan vi jobba med i en stressproblematik

  • Kartlägger hur det vardagliga livet ser ut, hur mycket aktiviteter vi klämmer in egentligen varje vecka

  • Skattar mående utifrån olika situationer som vi hamnar i

  • Jobbar med t.ex. tillämpad avslappning, mindfulness, andningstekniker som en del i återhämtningsstrategier

  • Planerar in mikropauser i vardagen

  • Prioriterar - hur, när, vad etc.

  • Jobbar aktivt med negativa tankar och beteenden som vi tänker för mycket av eller för lite utav

  • Acceptansarbete är en viktig del i behandlingen. Acceptans handlar om att se något för vad det är oavsett om man gillar det eller inte. Misstolkas ofta med att man ska tycka om något.  • Stressbehandlingen kan erbjudas både individuellt och i grupp


    Stressad, nej va då?!