Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro, som man ofta översätter det till i svenskan, är något som vi i västvärlden alltmer efterfrågar. I österländsk filosofi har man jobbat med de tekniker som man använder i mindfulness i tusentals år och där är det välbeprövade metoder.

Vad är då mindfulness? Det kan vara svårt att definiera men vi gör ett försök.

Att leva ett liv då vi fattar våra beslut utifrån varje givet ögonblick och inte utifrån hur vi i vårt inre spelar upp eventuella framtida konsekvenser, kan man säga är medveten närvaro - mindfulness. Låter det krångligt. Jag ska ta några korta exempel på när man inte är mindful:

Svårigheter med att koncentrera sig för att man ständigt oroar sig för framtiden
Kan inte sova då man ligger och grubblar på morgondagens problem eller saker som man sagt och/eller gjort förrut
Då är man inte här och nu!

Hur ska man då lära sig att bli mer medveten och att göra mer medvetna val?

Det handlar mycket om att faktiskt träna upp nya färdigheter och det är inte gjort i ett kick utan kräver att man dagligen ger sig själv en "dos" av olika slags övningar.

I mindfulness jobbar man bl.a. med:

- Olika meditationer där man successivt förlänger tiden

- Andningstekniker

- Kroppsskanning - vägledd meditation där man mentalt går igenom kroppsdel för kroppsdel. Leder efter viss träning till en annan förmåga att slappna av

- Teman: Inte döma, Tålamod, Släppa taget, En nybörjares sinne, AcceptansInte sträva

Mindfulness är något som finns med i alla behandlingar - både individuella och grupper.I individuell terapi ingår mindfulness som en viktig komponent i behandlingen och anpassas efter varje enskild persons behov.

 

Mindfulnessgrupper ordnas vid efterfrågan!