Kost- och livsstilsåtgärder

Känner du dig vilse i djungeln av kost- och livsstilsråd?

Har du genom livet jojobantat, har ett sockersug som är svårhanterligt eller allmän ohälsa?

Det kan du få hjälp med!

Så här går det till:

Du får fylla i en hälsoenkät där du får svara på frågor om din kost och livsstil.

Vi analyserar sedan framtagen information och gemensamt tar vi fram ett lämpligt kostförslag samt livsstilsförändringar som kan vara nödvändiga.

Vanligtvis så gör man inte alltför stora förändringar på en gång utan det tas stegvis för att du lättare ska lyckas vidmakthålla förändringarna.

Det är inte bara kosten som vi tittar på utan vi granska också andra livsstilsfaktorer.  

Det som man vet påverkar oss mycket är upplevd sömnvanor, stress, motionsvanor, sjukdom, smärta, sociala faktorer etc.

Det här kan ingå i ett bedömningssamtal på 90 min:

  • Genomgång av hälsoenkät, kost- och livsstilsvanor
  • Bakgrundsinformation (uppväxt, arbete, relationer etc)
  • Mätning av puls, blodtryck, vikt, midjemått, stussmått
  • Plan: mål (vad är det du vill uppnå), omedelbara åtgärder som går att genomföra


Är du intresserad så kontaktar du Kattis, till kontaktformuläret.

Sept 2020 så blev jag certifierad i utbildningen "Funktionsmedicin för leg. vårdpersonal" och erbjuder nu även att tjänster inom kost- och livsstilsproblematik som jag kombinerar med tekniker från kbt.

Här fortsätter du in på Funktionshälsans hemsida för att läsa mer om kost- och livsstilsproblem.