Kris/stödsamtal

Om du råkar ut för en händelse i livet som gör att du hamnar i en kris kan det ibland behövas ett stöd utifrån som kan ge Dig en stöttande hand. Det kan handla om skilsmässor, dödsfall i närmaste omgivningen, traumatisk händelse, att man gått i pension etc. Man kallar det ofta för "friska livskriser" och då kan man ibland behöva stödsamtal under en kortare period från 1-5 ggr.
Tillämpad avslappning - TA

Tillämpad avslappning är en metod där man använder sig av ren avslappningsteknik. Många som tycker att mindfulness kan vara svårt tycker att avslappning är en bra metod för att få ner bl.a. stressnivån, hantera ångest, minska huvudvärk eller annan smärtproblematik, tinnitus mm.

Man jobbar med avslappningsövningar 1-2 ggr/dag och första veckorna så börjar man med 15 minuter per pass som successivt kortas ner desto längre man kommer i programmet. I sluttampen ska man kunna slappna av på 30-60 sek vilket kan vara en stor hjälp i att hantera svåra situationer som man annars kanske flyr ifrån eller står ut med hög oro eller ångest.
Screening ADHD, autism/neuropsykiatrisk problematik

Vi kan även göra en första screening för neuropsykiatrisk (NP) problematik såsom ADHD och autism. ADD kan man säga är ADHD utan hyperaktivitet och det kan man få fram genom samma screeningformulär som man använder till just ADHD.

Vid screening av adhd kan man få fylla olika formulär som ska täcka in bl.a.:

 • Symtom i barndom och i vuxenliv
 • Alkohol- och/eller drogproblem tidigare eller i nutid
 • Ångestproblematik
 • Nedstämdhetssymtom
 • Funktionsnivå i dagliga livet

 • Något som man ska tänka på om man har en önskan att screena för NP problematik är vad man vill att det ska leda till. Ska det leda till en ökad förståelse för varför man har agerat som man gjort genom livet eller finns det en önskan om vidare utredning pga. problematiken skapar så mycket problem i vardagen. Om det är en vidare utredning som önskas så kan vi skriva en remiss vidare till specialistpsykiatrin då det är där man gör en grundläggande utredning. Det är dock långa väntetider till specialistpsykiatrin och en remiss vidare garanterar inte en utredning!

  Vid en lättare problematik kan vi jobba med att strukturera upp vardagen. Då har man ändå en ganska bra fungerande vardag men problemet kan vara att man ställer till det lite för sig genom att ex. glömma saker man ska göra eller håller på med för stunden (dålig impulskontroll). Vi kan kartlägga vad som fattas och jobba med att strukturera upp vardagen genom att planera hur man får fram bra att-göra-listor som prioriteras i tidsordning, kalenderanvändning, sortera i dokumenthögar etc.


  Screening för bipolär problematik, borderline/emotionell personlighetsstörning
  Spelberoende

  För närvarande finns det inte så många platser att söka hjälp hos för sitt spelberoende i Dalarna, men många får ett bra stöd från Spelberoendets förening (http://www.spelberoende.se) .

  Det finns dock en bra manual som är utarbetade av Folkhälsoinstitutet just för gruppbehandling som även kan användas i en individuell behandling då principerna är densamma.

  Manualen har 8 träffar med nedan tema:

  1. Introduktion 2. Förklaringsmodell för spelberoende 3. Sug och sughantering 4. Tankefällor 5. Motivation och förändring 6. Ekonomi och Budget 7. Återfallsprevention 8. Repetition och tillbakablick

  Vid tillräckligt intresse kan även en sådan grupp startas!