Ångestsyndrom bild.pdf
Ångestsyndrom Social fobi, specifik fobi, GAD, PTSD, OCD

Ångestsyndrom

Ångestsyndrom är ett samlingsnamn för:

Social fobiMan känner sig värderad eller granskad av andra, man börjar undvika de sociala situationer man är rädd för, man tar till ”knep” ( säkerhetsbeteenden) för att lättare ta sig igenom jobbiga situationer

Specifik fobiMan är mycket rädd för ett föremål, något djur eller en situation. Rädslan är tillräckligt stor för att du helst vill undvika den, eller att utstå den med mycket stor ångest

GAD-Generaliserat ångestsyndromVanligt hos personer som lider av GAD är att man oroar sig för snart sagt allt i tillvaron och att det kan vara svårt att kontrollera oron. Oron består i huvudsak av negativa tankekedjor

PTSD-Post traumatiskt ångestsyndromVissa traumatiska händelser är så dramatiska, våldsamma eller hotfulla att de kan resultera i psykisk ohälsa, ibland leder det till PTSD. En sådan upplevelse är så omskakande eller grym att minnet av den inte bleknar, utan fortsätter att plåga dig, dag efter dag. Det kan till exempel handla om att du har bevittnat eller blivit utsatt för: • fysisk misshandel • sexuellt ofredande eller våldtäkt • vapenhot eller tillfångatagande • krig, terror eller tortyr • svår olycka, t.ex. brand, trafikolycka eller naturkatastrof • annan förfärlig händelse utöver det vanliga

OCD-tvångsproblematikFörenklat kan man säga att tvångssyndrom är när en person upprepat drabbas av ångest med återkommande skrämmande tvångstankar, bilder, fantasier eller impulser. Tankar såsom: "Tänk om jag har aidsvirus på händerna", "tänk om spisen sätter eld på huset", "tänk om jag sticker kniven i mitt barn" är alla exempel på skrämmande tankar. För att minska eller helst bli av med ångesten och de skrämmande tankarna känner sig personen ”tvingad” att utföra olika saker - så kallade tvångsbeteenden. Exempel är att tvätta sig om och om igen, att överdrivet kontrollera, att söka lugnande besked, att utföra magiska ritualer, att lugna sig själv med ältande tankar eller att undvika sådant som utlöser ångest


Behandling

Gemensamt i behandlingen av samtliga ångestsyndrom (se pdf-filen för kortare info) är att man jobbar med att exponera sig för de situationer eller tankar som utlöser oro och ångest så att man successivt sänker ångestnivå. Målet är att kunna hantera utlösande situationer eller tankar. Andningsteknik, avslappning och mindfulnessövningar har man god nytta av då man sänker en förhöjd grundspänning som ofta är förhöjd när man har ångest. Den förhöjda spänningen bidrar till att man lättare triggas igång även av sådant som i normala fall inte skulle ge oro eller ångest hos gemene man.


Vi har individuella behandlingar för ångest i nuläget. Gruppbehandling kan vi starta om vi får in flera intresseanmälningar.

Ångest!!