Vi vet att det kan kännas onödigt dyrt med privata samtal men här är lite info om vad som ingår i ett samtal och vad du får för dina pengar:

 • Planering av behandlingsupplägg, gå igenom ifyllda formulär och övriga registreringar
 • Journalanteckningar skrivs efter varje samtal - dels för att veta till nästa gång vad vi pratat om men också för att vi som leg. sjukvårdspersonal enligt lag måste journalföra varje samtal
 • Boka tider och planera in för nästa samtal
 • Snabba tider ofta inom 1-4 veckor (till Kattis våren 2023, Rita har längre tider då hon är underleverantör till Region Dalarna)
  Du får komma till en varm, hemtrevlig och trygg miljö där varje problem tas på största allvar

  Vanligast inom både privat och offentlig vård är att man har samtal på cirka 45 minuter (förutom bedömningssamtal som kan variera tidsmässigt från 60 minuter och uppåt).
  På Kbt-verkstan kan du välja om du vill ha ett lite längre samtal. Vanligtvis vid bedömningssamtal så väljer de flesta 90 minuter men man kan också har kortare tid - men då hinner man inte med lika mycket. 


  Beräknad total arbetstid:
  45 minuters samtal - cirka 60-70 min
  60 minuters samtal - cirka 80-90 min
  90 minuters samtal - cirka 120-130 min

  Tänk också på att det blir investerade pengar i dig själv där du får ökad självkännedom och tekniker för att hantera svårigheter i livet som annars kan ta mycket tid och energi från ditt vardagsliv.
  Fundera på hur mycket pengar du skulle lägga på att köpa en ny bil eller någon annan vara som du skulle vilja ha och istället lägga det på dig själv!

  Här är några av de fördelar som kan kopplas till att träffa en välutbildad samtalsterapeut:

  1. Empati: Du får empati och förståelse för dina känslor och upplevelser och vi sätter oss in i din situation för att skapa en trygg och tillitsfull atmosfär där du kan känna dig bekväm att dela dina tankar och känslor.

  2. Lyssnande: Du blir lyssnad på och får fullt fokus i alla samtal genom att vi är närvarande och uppmärksamma på dina behov vilket gör att vi kan fånga upp viktiga nyanser som bidrar till att Du känner dig hörd och sedd.

  3. Kommunikationsfärdigheter: Vi har utvecklat starka kommunikationsfärdigheter som gör det möjligt för oss att kommunicera tydligt och effektivt med dig. Vi kan uttrycka oss på ett sätt som underlättar förståelse och hjälper Dig att utforska dina känslor och tankar på djupet.

  4. Empowerment: Vi främjar din självständighet och självkänsla genom att hjälpa dig att utforska och utveckla dina egna resurser och verktyg för att hantera utmaningar. Genom att erbjuda stöd och vägledning hjälper vi dig att återfå kontrollen över ditt liv och främjar din personliga tillväxt.

  5. Flexibilitet: Vi anpassar vår terapeutiska metodik och tillvägagångssätt för att passa dina individuella behov. Vi är lyhörd för din unika situation och kan anpassa behandlingen för att stödja dina specifika mål och önskemål.

  6. Etik och konfidentialitet: Vi är medvetna om och följer de etiska riktlinjer som är kopplade till vårt yrke. Vi värnar om din integritet och konfidentialitet och skapar en trygg miljö där du kan dela dina mest personliga och känsliga upplevelser utan rädsla för obehörig spridning av information.

  7. Professionalism: Vi upprätthåller en professionell inställning och är välorganiserade och pålitliga i vårt arbete. Vi skapar en professionell relation med dig och vi håller oss uppdaterade inom vårt område genom fortbildning och egenutveckling.

  Det här är fördelar som hjälper oss att skapa en meningsfull och givande samarbetsrelation med våra klienter och bidrar till att främja deras psykiska hälsa och välbefinnande.