Nedan hittar du olika formulär som du kan ladda ner:

MADRS: skattar nedstämdhetssymtom (0-12 ingen depression, 12-20 lindrig depression, 21-34 medelsvår depression, 35-54 svår depression) Obs har du höga poäng och självmordstankar så ta en kontakt med vården!


HADS: skattar ångest- och depressionssymtom (över 9 poäng på någon av kolumnerna kan tyda på en problematik. Första kolumnen handlar om ångestsymtom, andra kolumnen handlar om depressionssymtom).


KEDS: över 18 p kan tyda på att du är i en risk att hamna i en utmattning. Maxpoäng 54 p. 


AUDIT: skattar din alkoholkonsumtion (över 6 p för kvinnor och 8 p för män tyder på ett riskbruk)


DUDIT: skattar droger - dock inte alkohol. 


MADRS.pdf
HADS.pdf
KEDS 9 sv-ny.pdf
AUDIT.pdf
DUDIT version 2.2.pdf