Screeningformulär

Nedan hittar du en kort beskrivning på vad varje formulär undersöker och som du kan ladda ner längst ner på sidan.
Klicka vidare här för att komma till sidan med olika länkar om psykisk ohälsa.

MADRS: skattar nedstämdhetssymtom (0-12 ingen depression, 12-20 lindrig depression, 21-34 medelsvår depression, 35-54 svår depression) OBS! har du höga poäng och självmordstankar så ta en kontakt med vården! 


HADS: skattar ångest- och depressionssymtom (över 9 poäng på någon av kolumnerna kan tyda på en problematik. Första kolumnen handlar om ångestsymtom, andra kolumnen handlar om depressionssymtom).


KEDS: över 18 p kan tyda på att du är i en risk att hamna i en utmattning. Maxpoäng 54 p. 


AUDIT: skattar din alkoholkonsumtion (över 6 p för kvinnor och 8 p för män tyder på ett riskbruk)


DUDIT: skattar droger - dock inte alkohol. 


MADRS.pdf
HADS.pdf
KEDS 9 sv-ny.pdf
AUDIT.pdf
DUDIT version 2.2.pdf