Olika länkar att läsa mer om psykisk ohälsa, stödlinjer

www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/ - 1177 Vårdguiden - sök t.ex. på depression, ångest, stress, psykisk ohälsa etchttps://mind.se/sjalvmordsupplysningen/ möjlighet finns att chatta med volontärer vissa tider om du behöver stöd eller vägledning. Anhöriga kan också ta kontakt.www.jourhavandekompis.se Röda Korsets datorchattwww.angest.se/ - Svenska Ångestsyndromsällskapet ÅSS

https://anhorigasriksforbund.se - Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den närstående.

https://spelberoende.se/ - Spelberoendes förening

http://kbtiprimarvarden.se -Ideér och lösningar för KBT behandling i Primärvården


https://www.iq.se
 - tips, stöd och fakta om alkoholvanorhttp://slutarokalinjen.se - tips och stöd för att sluta rökahttps://www.can.se/Om-CAN/ - Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysninghttp://psykiskmisshandel.se/vad-ar-psykisk-misshandel/ - information om vad psykisk misshandlar handlar omhttps://kvinnofridslinjen.se/- nationell stödlinje till utsatta kvinnor