Till Dig som privatperson (eller företag) kan vi bl.a hjälpa till med att:

Hantera relationer

Få vardagspusslet att fungera

Livsstilsförändringar

Kris/stödsamtal/sorgbearbetning

Personlig utveckling

Handledning


Läs mer om specifika problemområden på de övriga flikarna under "Fakta olika områden"!