De här specifika problemområden kan du läsa om:
Stress

Ångestsyndrom 

Sömnproblem 

Depression/nedstämdhet 

Självmordstankar

Livskris/sorg 

Mindfulness 

Övriga behandlingsområden 

Terapi online 

YogaTill Dig som privatperson (eller företag) kan vi bl.a hjälpa till med att:

Hantera relationer

Få vardagspusslet att fungera

Livsstilsförändringar

Kris/stödsamtal/sorgbearbetning

Personlig utveckling

Handledning