Funktionsmedicin/Kostrådgivning
Känner du dig vilse i djungeln av kost- och livsstilsråds? Har du genom livet jojobantat, har ett sockersug som är svårhanterligt eller allmän ohälsa?

Då kan du få hjälp av Funktionshälsan som är Kbt-verkstans systerföretag och som Kattis Eriksson startat 2020!

Så här går det till: 

Du får fylla i en hälsoenkät där du får svara på frågor om din kost och livsstil. 

 Vid behov kan du få ta en del prover.

Vi analyserar sedan framtagen information och gemensamt tar vi fram ett lämpligt kostförslag samt livsstilsförändringar som kan vara nödvändiga. 

Vanligtvis så gör man inte alltför stora förändringar på en gång utan det tas stegvis för att du lättare ska lyckas vidmakthålla förändringarna. 

Det är inte bara kosten som vi tittar på utan vi granska också andra livsstilsfaktorer.  

Det som man vet påverkar oss mycket är upplevd sömnvanor, stress, motionsvanor, sjukdom, smärta, sociala faktorer etc. 

Det här kan ingå i ett bedömningssamtal på 90 min:

  • Genomgång av hälsoenkät, kost- och livsstilsvanor
  • Bakgrundsinformation (uppväxt, arbete, relationer etc)
  • Mätning av puls, blodtryck, vikt, midjemått, stussmått
  • Plan: mål (vad är det du vill uppnå), omedelbara åtgärder som går att genomföra


Är du intresserad så kontaktar du Kattis, se nedan kontaktformulär

Sept 2020 så blev jag certifierad i utbildningen "Funktionsmedicin för leg. vårdpersonal" och erbjuder nu även att tjänster inom funktionsmedicin genom mitt andra företag Funktionshälsan ENO AB. 

Här fortsätter du in på Funktionshälsans hemsida


Lic. kost- och livsstilsrådgivare 2019