Funktionsmedicin/Kostrådgivning
Känner du dig vilse i djungeln av kost- och livsstilsråds? Då kan du få hjälp här!

Du får fylla i en gedigen hälsoenkät där du får svara på frågor om din kost och livsstil samt vid behov ta en del prover.

Vi analyserar sedan framtagen information och gemensamt tar vi fram ett lämpligt kostförslag samt livsstilsförändringar som kan vara nödvändiga. 

Vanligtvis så gör man inte alltför stora förändringar på en gång utan det tas stegvis för att du lättare ska lyckas vidmakthålla förändringarna. 

Det är inte bara kosten som vi tittar på utan vi granska också andra livsstilsfaktorer.  

Det som man vet påverkar oss mycket är upplevd sömnvanor, stress, motionsvanor, sjukdom, smärta, sociala faktorer etc. 

Det här ingår i ett bedömningssamtal:

  • Registrering hälsoenkät 
  • Genomgång av kost- och livsstilsvanor
  • Bakgrundsinformation (uppväxt, arbete, relationer etc)
  • Mätning av puls, blodtryck, vikt, midjemått, stussmått


Är du intresserad så kontaktar du Kattis, se nedan kontaktformulär

Sept 2020 så blev jag certifierad i utbildningen "Funktionsmedicin för leg. vårdpersonal" och kommer till hösten även att erbjuda tjänster inom funktionsmedicin. 

Mitt andra företag Funktionshälsan ENO AB kommer då att erbjuda funktionsmedicinska behandlingar och viss provtagning. Hemsidan öppnar i höst. 


Använd ditt friskvårdsbidrag - kostrådgivning är godkänt. Läs mer här vilka aktiviteter som är godkända enligt skatteverket: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvardmede...


Lic. kost- och livsstilsrådgivare 2019