Kostrådgivning

Kostrådgivning
(Obs sidan under uppbyggnad)
Känner du dig vilse i kostrådsdjungeln? Då kan du få hjälp här!

Du får under en veckas tid registrera vad du äter i ett program som heter Nutrition Data och som är väl beprövat. Utifrån dina mätvärden så kan vi få fram hur mycket du får i dig av av alla näringsämnen såsom kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer och mineraler. 

Vi analyserar sedan framtagen information och gemensamt tar vi fram ett lämpligt kostförslag. 

Vanligtvis så gör man inte alltför stora förändringar på en gång utan det tas stegvis för att du lättare ska lyckas vidmakthålla förändringarna. 

Det är inte bara kosten som vi tittar på utan vi granska också andra livsstilsfaktorer.  

Det som man vet påverkar oss mycket är upplevd stress, motionsvanor, sjukdom, smärta, sociala faktorer etc. 

Det här ingår i ett bedömningssamtal:

  • Registrering hälsoenkät + genomgång av hur kostregistrering går till i Nutrition Data
  • Genomgång av kost- och livsstilsvanor
  • Bakgrundsinformation (uppväxt, arbete, relationer etc)
  • Mätning av puls, blodtryck, vikt, midjemått, stussmått


Är du intresserad så kontaktar du Kattis, se nedan kontaktformulär

eller boka direkt här:
ea7e5ab0-366d-4fd3-98a1-43f0511df6fbjpg
Använd ditt friskvårdsbidrag - kostrådgivning är godkänt. Läs mer här vilka aktiviteter som är godkända enligt skatteverket: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvardmede...

:

Lic. kost- och livsstilsrådgivare 2019