Kostrådgivning
Känner du dig vilse i kostrådsdjungeln? Då kan du få hjälp här!

Du får under en veckas tid registrera vad du äter.

Vi analyserar sedan framtagen information och gemensamt tar vi fram ett lämpligt kostförslag. 

Vanligtvis så gör man inte alltför stora förändringar på en gång utan det tas stegvis för att du lättare ska lyckas vidmakthålla förändringarna. 

Det är inte bara kosten som vi tittar på utan vi granska också andra livsstilsfaktorer.  

Det som man vet påverkar oss mycket är upplevd sömnvanor, stress, motionsvanor, sjukdom, smärta, sociala faktorer etc. 

Det här ingår i ett bedömningssamtal:

  • Registrering hälsoenkät 
  • Genomgång av kost- och livsstilsvanor
  • Bakgrundsinformation (uppväxt, arbete, relationer etc)
  • Mätning av puls, blodtryck, vikt, midjemått, stussmått


Är du intresserad så kontaktar du Kattis, se nedan kontaktformulär

Mellan jan-sept så läser jag utbildningen "Funktionsmedicin för leg. vårdpersonal" och kommer till hösten även att erbjuda tjänster inom funktionsmedicin. 


Använd ditt friskvårdsbidrag - kostrådgivning är godkänt. Läs mer här vilka aktiviteter som är godkända enligt skatteverket: https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/personalvardmotionochfriskvardmede...


Lic. kost- och livsstilsrådgivare 2019