Kostrådgivning

Kostrådgivning
(Obs sidan under uppbyggnad)
Nyhet from hösten 2019 

Du får under en veckas tid registrera vad du äter i ett program som heter Nutrition Data och som är väl beprövat. Utifrån dina mätvärden så kan vi få fram hur mycket du får i dig av av alla näringsämnen såsom kolhydrater, proteiner, fetter, vitaminer och mineraler. 

Vi analyserar sedan framtagen information och gemensamt tar vi fram ett lämpligt kostförslag. 

Vanligtvis så gör man inte alltför stora förändringar på en gång utan det tas stegvis för att du lättare ska lyckas vidmakthålla förändringarna. 

Det är inte bara kosten som vi tittar på utan vi granska också andra livsstilsfaktorer.  

Det som man vet påverkar oss mycket är upplevd stress, motionsvanor, sjukdom, smärta, sociala faktorer etc. 


Är du intresserad så kontaktar du Kattis, se nedan kontaktformulär:

Lic. kost- och livsstilsrådgivare 2019