Samarbetspartners

  • BRC Utvecklingspartner AB - består av ett trettiotal hälso- och arbetsmiljökonsulter och specialister inom organisation, hälsa och HR som tillsammans erbjuder en modern, komplett företagshälsa. BRC står för Bästa Resurs Center.

      Kontaktuppgifter: Gran Hotell Elektra, Eriksgatan 6, 771 31 Ludvika,  Tfn: 0240-500 580, 

      Mail: helpdesk@brcenter.se, Hemsida: http://www.brcenter.se  • Mottagning Bergmästaren - En privat läkarmottagning som kompletterar och samarbetar med den offentliga sjukvården.

      Kontaktuppgifter: Kaserngården 4 (våning 4). Tfn: 023 - 210 90, Mail: info@mottagningbergmastaren.se  • Företagshälsan Falun Borlängehttp://www.foretagshalsanfb.se - "Vår verksamhet bygger på att erbjuda kunder företagshälsovård av högsta kvalité".                                                                                                                                                      
     Kontaktuppgifter: Målaregatan 1, 784 33 Borlänge, Tel: 0243-58 33 10/023-77 73 00, mail: info@foretagshalsanfb.se