Sömnproblem

Sömnproblem är något som drabbar de flesta människor i livet någon gång. För en del blir problematiken mer långvarig. Ofta har man provat många olika sätt för att hantera sin situation men problemet har ibland bara förvärrats.

Sömnproblem i form av svårigheter att somna, täta uppvaknanden, förtidigt uppvaknande eller sömn som är av dålig kvalitet brukar kallas för insomni om det innebär att funktionsförmågan påverkas under dagen. Mellan 10 och 15 % av befolkningen lider av insomni och av dem som söker primärvården har en femtedel långvariga sömnsvårigheter.

Inom kbt så arbetar man med att kartlägga sömnmönstret, man granskar negativa tankar, får utprova återhämtande tekniker såsom avslappningsövningar och mindfulness. Sömnrestriktion är en annan viktig del i behandlingen där man utifrån de uppgifter som man registrerat i sömndagboken får fram en optimal sovtid.

Sömnproblem kan vi jobba med både individuellt eller i grupp.
Hur går gruppbehandlingen till?

Gruppen träffas fem gånger, en gång varannan vecka, men mellan 4:e och 5:e gången blir uppehållet 3 eller 4 veckor. Varje träff är ca 1 ½ timme lång. Gruppträffarna är utformade som undervisningstillfällen där gruppledaren varvar fakta och lär ut tekniker för att främja sömnen.

Det förväntas att du gör hemuppgifter mellan varje träff. I gruppen deltar ungefär 5-10 personer som alla har sömnproblem.Individuell behandling


Vid individuell behandling ser upplägget i stort ut som vid gruppbehandlingen. Fördelen med individuell behandling är att man kan gå djupare in i detaljer mot i grupp. Nackdelen är att man går miste om att få ta del av hur andra människor med liknande problem har det och man missar även den stöttning som en grupp kan ge.


Vid inriktad individuell sömnbehandling träffas man 5 x 90 min och använder samma program som vid gruppbehandling.
Vilka är riskerna?

Under behandlingen kan det hända att man under en period sover mindre än man gjorde före behandlingen. Det gör att man en kortare tid kan bli mer trött och få mer av andra dagtidssymtom. Detta går över efter några veckor men man bör vara försiktig vid aktiviteter som ställer höga krav på uppmärksamhet, t.ex. bilkörning. Av denna anledning lämpar sig behandlingen inte för t.ex. yrkeschaufförer eller individer med sjukdomar som kan förvärras av sömnbrist, bl.a. epilepsi, bipolär störning och psykossjukdomar. Inga andra risker med denna behandling finns redovisade.
Sömnproblem!