Aktuella priser privatpersoner individuella samtal 2017



En session (45 min):

800 kr

Bedömningssamtal (90 min):

1300 kr

Paketpris* 5 ggr:

3500 kr (700 kr x 5 = 3500 kr)

Paketpris* 10 ggr:

6750 kr (675 kr x 10 = 6750 kr)

(* i paketpriserna ingår bedömningssamtalet 90 min + 4 eller 9 ggr á 45 min samtal första gången man köper ett paketpris, efterföljande paketpris 5 eller 10 ggr á 45 min)

Köp av paketpris gäller ett år fr.o.m. första samtalet. 


Parsamtal

Parsamtal (90 min):

1600 kr

Parsamtal paketpris enligt överenskommelse




Övriga kostnader:

Administration t.ex. sammanfattande journalanteckningar, remisser vidare till specialist :

800 kr/timme


Gruppbehandlingar: olika priser beroende på vilken kurs som genomförs. 




Företag kan begära en offert för prisförslag.

Många har en försäkring som täcker en samtalskontakt. Fråga ditt försäkringsbolag om de bekostar en terapi!




Betalning

Vi använder oss av fakturahantering eller så kan du betala direkt med Swish. Faktura skickas efter vi träffats.


Vid köp av ett paket för behandlingar på 5 eller 10 ggr kan du välja att betala hela summan på en gång eller dela upp betalningen enl överenskommelse. Vid avbetalning tar vi ut en administrativ avgift på 50 kr per gång.

Förseningsavgift: 50 kr efter en vecka, därefter 50 kr per påbörjad vecka. 





Vid avbokning senare än 24 timmar innan bokat besök debiteras hela kostnaden om inte giltigt skäl kan anges såsom sjukdom.
Personligt ansvar gäller som kund att komma till bokad tid (vi garanterar inte att sms-påminnelser skickas inför varje besök). Vi tar alltid personlig kontakt om vi behöver boka om tider. 




Enligt lag måste våra samtal journalföras, all behandling journalförs i ett anpassat journalprogram med hög säkerhet.

Liksom all annan hälso- och sjukvård har vi  sekretess och tystnadsplikt vilket är något vi tar på största allvar.


ALLA måste visa upp en giltig legitimation! Det är för din egen säkerhet som din identitet kontrolleras!





Tänk på att Du får ett billigare snittpris om du köper ett paketpris. Tänk dig att du gör en investering i dig själv! Hur mycket skulle du betala för en bil?





Morgonstund på Kbt-verkstan!