Hälsoundersökning

Det finns aktuell forskning som visar sambandet mellan att hälsoundersökningar och hälsosamma levnadsvanor ger effekt om de kombineras. Det finns nu evidensbaserade riktlinjer på hur de ska genomföras, se länk nedan:

http://ki.se/sites/default/files/info_till_arbetsg...

Man pratar i hälsoundersökningen om fysisk aktivitet och stillasittande, alkohol-, tobaks- och matvanor. Man rek bl.a. motiverande samtal till alkohol- och tobaksvanor, stegräknare till att motivera till ökad fysisk aktivitet och för att förändra matvanor behöver det vara välstrukturerat såsom vid kognitiv beteendeterapi (KBT).